Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Twoja rodzina cierpi z powodu złego stanu zdrowia bliskiego?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

GDPM wygrywa. W sądzie i poza sądem.

Ponad 320 tysięcy złotych wraz z odsetkami za błąd medyczny

Sąd Okręgowy w Elblągu zasądził na rzecz męża zmarłej pacjentki kwotę 100.000,00 złotych zadośćuczynienia, 15.553,05 złotych tytułem kosztów pogrzebu oraz 6.150,00 złotych tytułem kosztów sporządzenia opinii medycznej, a także po 100.000,00 złotych dla córek poszkodowanej.

Sprawa dotyczy pacjentki, która zmarła po zabiegu artroskopii barku prawego. Kilka godzin po zabiegu stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia. Po 45 minutach bezskutecznej resuscytacji pacjentkę uznano za zmarłą.

W toku postępowania sądowego biegły anestezjolog potwierdził nieprawidłowości w opiece pooperacyjnej oraz związek przyczynowy pomiędzy brakiem stałej obserwacji pacjentki a jej zgonem. Pozew został wniesiony w maju 2017 roku

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za zmiażdżenie ręki

W czasie wykonywania robót przy użyciu koparko-ładowarki, operator maszyny nie zauważył znajdującego się przy koparce powoda i spowodował wypadek miażdżąc jego prawą rękę. Operator koparko-ładowarki łyżką maszyny nabierał kamyki leżące na suszniku tj. grubym materiale oddzielającym kamyki od gruntu. Gdy zostało już niewiele materiału do przeniesienia, powód, chcąc ułatwić operatorowi koparko- ładowarki nabranie kamyków do łyżki, przechylił plandekę w jedną stronę. W momencie kiedy powód przechylał plandekę, operator koparko-ładowarki zaczął ładować łyżkę i uszkodził prawą rękę powoda.

Opinia sporządzona przez lekarzy orzeczników w toku postępowania sądowego wykazała uszczerbek na zdrowiu powoda na poziomie 50%. Zdaniem biegłego ds. BHP powód nie przyczynił się do zdarzenia, zaś całkowita odpowiedzialność spoczywa na operatorze koparko-ładowarki, który znając przepisy i zasady bezpiecznej eksploatacji maszyny, nie powinien wykonywać pracy w sytuacji, gdy powód przebywał w sferze zagrożenia koparką.

Sąd zasądził na rzecz powoda 122.134,70 złotych zadośćuczynienia i odszkodowania oraz rentę wraz z odsetkami.

Korzystna ugoda dla rodziców i siostry zmarłego mężczyzny

Ubezpieczyciel w postępowaniu przedsądowym przyznał po 30.000,00 zadośćuczynienia dla rodziców tragicznie zmarłego dorosłego mężczyzny oraz 15.000,00 złotych dla jego siostry. Na skutek wniesionego pozwu towarzystwo zgodziło się na proponowane przez nas warunki ugody i dopłaciło dla powodów następujące kwoty:

- 50.000,00 złotych dla matki (łącznie 80.000,00),
- 40.000,00 złotych dla ojca (łącznie 70.000,00),
- 35.000,00 złotych dla siostry (łącznie 50.000.00).

W ramach ugody przyznano zatem dodatkowo 105 tysięcy złotych.

Zadośćuczynienie za wypadek na chodniku

Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził solidarnie od Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz jego ubezpieczyciela kwotę 42.000,00 złotych zadośćuczynienia (obok 8.000,00 złotych wypłaconych przedsądowo) dla powódki, która wskutek potknięcia się o wystającą płytę chodnikową doznała złamania szyjki kości udowej prawej powikłanego deformacją głowy kości udowej.

Ponad 50 tysięcy złotych za chorobę wrzodową i uraz psychiczny

Sąd Okregowy w Gdańsku podtrzymał w całości wyrok Sądu Rejonowego w Malborku, w którym uznano związek przyczynowy miedzy ostrą chorobą wrzodową żołądka a stłuczeniem klatki piersiowej w wypadku komunikacyjnym. W związku z rozpoznaniem po wypadku komunikacyjnym stłuczenia klatki piersiowej, zalecono poszkodowanej stosowanie farmakoterapii, przede wszystkim o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym (Coxtral). Powódka doznała również rozstroju zdrowia psychicznego. Z czasem doszło do pogorszenia jej stanu zdrowia. U powódki zdiagnozowano krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, zapalenie żołądka i dwunastnicy oraz wrzód żołądka. Poszkodowana odczuwała również silne bóle głowy.

W toku postępowania sądowego kolejni biegli: neurolog, chirurg oraz gastroenterolog uznali, że chorobę wrzodową u powódki wywołało przede wszystkim przyjmowanie leku przeciwzapalnego Coxtral, które może powodować uszkodzenie błony śluzowej żołądka. Wpływ na rozwój choroby miały również, zdaniem biegłych, doznane przez powódkę cierpienia psychiczne. Biegli uznali, że powódka doznała uszczerbku na zdrowiu na poziomie 15%. Na tej podstawie SR w Malborku uznał związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem komunikacyjnym powódki i będącymi jego efektem dolegliwościami bólowymi po stłuczeniu zwłaszcza klatki piersiowej oraz faktem zażywania z tego tytułu leku o nazwie Coxtral, a wystąpieniem u powódki ostrego epizodu wrzodu żołądkowego w kilka tygodni po zdarzeniu. Od wyroku w całości apelowała strona pozwana.

Przedsądowo powódka otrzymała od pozwanego zakładu ubezpieczeń kwotę 1.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia. Wskutek wyroku powódka otrzymała dodatkowo 54.698,68 złotych, w tym 34.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia, całość kosztów w wysokości 2.829,34 złotych oraz odsetki.

Wyrok jest prawomocny.

Inne aktualności