Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Twoja rodzina cierpi z powodu złego stanu zdrowia bliskiego?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Nie daj się oszukać, bądź mądry po szkodzie!

Poszkodowani często nie wiedzą, jakie mają prawa...

Z 18-letniego doświadczenia Grupy Doradczej Prawno-Medycznej wynika, że poszkodowani często nie wiedzą czego i od kogo mogą żądać po wypadku, w którym doszło do uszkodzenia ciała lub śmierci osoby bliskiej.

W obliczu kosztownego leczenia, rehabilitacji czy utraty zarobków, poszkodowani często zadowalają się proponowaną przez ubezpieczyciela kwotą odszkodowania, podpisując także niekorzystne ugody.

Masz prawo znać swoje prawa

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie poszkodowanym pomagają doradcy odszkodowawczy.

– Częste są przypadki, że odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli (zwane „bezspornymi”) znacząco odbiegają od kwot, które poszkodowani mogliby pozyskać, znając swoje prawa i procedury. Będąc grupą doradców, pomagamy zarówno w sprawach, które są już w toku, jak również w tych, które prowadzimy od samego początku – stwierdza Tomasz Rosa, dyrektor GDPM.

Szkodę trzeba udowodnić

Dzięki współpracy z zespołem lekarzy z Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych, GDPM pozyskuje ekspertyzy medyczne, przydatne przy miarkowaniu roszczeń odszkodowawczych.

- Właśnie dzięki opinii medycznej z CNOiUM, poszkodowana w wypadku drogowym, którą GDPM reprezentowała przed sądem, zamiast proponowanej jej przez ubezpieczyciela kwoty 1,5 tys. zł, otrzymała 45 tys. zł. zadośćuczynienia – dodaje T. Rosa.

Jeżeli po zadośćuczynienie, to tylko do sądu

Jak podaje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, istnieje wyraźna tendencja do zaniżania wysokości zadośćuczynień przez ubezpieczycieli. IWS ustalił, że we wszystkich badanych sprawach, w których pozwanym był ubezpieczyciel, sądy przyznawały kwoty wielokrotnie wyższe, niż świadczenia wypłacone przez ubezpieczycieli. Były też przypadki nieetycznego zachowania się ubezpieczycieli, polegające na uzależnieniu wypłaty zaniżonego zadośćuczynienia od podpisania ugody zawierającej zrzeczenie się roszczeń.

Reprezentant ds. Odszkodowań

GDPM współpracuje z grupą Reprezentantów ds. Odszkodowań, którzy działają elastycznie, niezależnie od miejsca i czasu, są wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc.

-To ludzie wykonujący na co dzień różne zawody, którzy wyrażają autentyczną chęć niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Szanują prawa klientów i przestrzegają zasad uczciwej konkurencji. Dlatego nie tolerują korupcji, manipulacji, ani innych nieuczciwych praktyk – potwierdza T. Rosa.

Przestępstwo? Masz 20 lat na dochodzenie roszczeń!

Roszczenia o naprawienie szkody ulegają przedawnieniu dopiero po upływie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na moment dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie i osobie za nią odpowiedzialnej.

Nieszczęśliwa ugoda

Elementem ugody są ustępstwa każdej ze stron. Zawarcie ugody wraz z zrzeczeniem się roszczeń zamyka drogę do dochodzenia dalszych świadczeń odszkodowawczych. Ugoda nie jest jedynym ze środków do uzyskania należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia, ostateczną treść ugody można wypracować i zawrzeć aż do zamknięcia rozprawy sądowej i wydania wyroku.

W pewnych sytuacjach możliwym jest wzruszenie ugody, która zawarta została np. pod wpływem błędu lub w złej wierze. Ocenić to może doświadczony doradca odszkodowawczy.

Na co mogą liczyć poszkodowani w wypadkach i ich najbliźsi?

Osoba ranna w wypadku ma prawo m.in. do:

 • zadośćuczynienia za krzywdę,

 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki (także sprawowanej przez osoby najbliższe), kosztów transportu, utraconych zarobków, kosztów przygotowania do zawodu, adaptacji mieszkania,

 • renty tytułem utraconych zarobków lub zwiększonych potrzeb.

Jeżeli poszkodowany stracił osobę mu bliską, ma prawo m.in. do:

 • zadośćuczynienia,

 • stosownego odszkodowania,

 • zwrotu kosztów pogrzebu,

 • renty.

Jeżeli doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała, bliscy osoby rannej mają prawo do:

 • zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego w postaci zerwania więzi rodzinnych.

Miałeś wypadek? Przekaż nam sprawę do sprawdzenia.

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna
80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 48
tel.: 58 303 46 38 ; 801 120 020
gdpm@gdpm.pl
www.gdpm.pl

Inne aktualności